Tegenstellingen in de katholieke kerk: voorbij of juist dichterbij?

Verschenen in: Vieren 2008, nummer 1, 4-10.

De katholieke kerkgemeenschap in Nederland heeft decennia van felle polarisatie doorgemaakt. Tegenstellingen op allerlei gebied, ook dat van de liturgie, leidden tot botsingen, tot felle polemieken, tot verdachtmakingen en wederzijdse veroordelingen, tot partijvorming en verdeeldheid, tot op het niveau van de bisschoppenconferentie toe. Uitzonderlijk was de Nederlandse katholieke gemeenschap van de laatste decennia daarmee niet. Spanningen en verdeeldheid in de kerkgemeenschap zijn van alle tijden; dat bepaalt de dynamiek van haar geschiedenis en maakt de bestudering ervan ook tot een bezigheid die nooit gaat vervelen.
Lees meer...
 
Achter gesloten deuren
Paus Benedictus XVI heeft geschiedenis geschreven: op 28 februari 2013, om acht uur ’s avonds, is hij teruggetreden als paus. Daarmee zijn voor de rooms-katholieke kerk enkele pausloze dagen begonnen, in afwachting van het conclaaf waarin de stemgerechtigde kardinalen – die beneden de tachtig - een nieuwe paus zullen kiezen. Het zal een bijzonder conclaaf zijn, alleen al omdat de vorige paus nog leeft. In zijn zomerverblijf in Castel Gandolfo, op zo’n dertig kilometer afstand van de Sixtijnse Kapel, zal hij, net als miljoenen mensen in de wereld, wachten op de witte rook. Over bijzondere conclaven in de kerkgeschiedenis.  
Lees meer...
 
Moederkerk: een katholiek familiedrama

In het boek Moederkerk uit 2012 vertelt historicus en journalist Jos Palm het verhaal van de rooms-katholieke kerk in Nederland in de twintigste eeuw aan de hand van de geschiedenis van zijn eigen familie, en vooral van zijn moeder. Peter Nissen wijdde er een korte boekbespreking aan in het tijdschrift VolZin (2 maart 2012, jg. 11, nr. 5) en een uitgebreidere in het zomernummer (juli/augustus) 2012 van het Effata Parochieblad. Hieronder volgt de uitgebreidere versie.

Lees meer...
 
De geheime brieven van pater Jules
 

Hoe redeneert een misbruikpriester? Hoe verleidt hij meisjes en rechtvaardigt hij zijn gedrag? Kerkhistoricus Peter Nissen vindt het antwoord in een uniek egodocument – brieven van pater Jules.

Die beschikte over retorisch talent, een elastisch geweten en een goedkoop filosofietje. ’Het geestelijke sluit het lichamelijke niet uit, maar in.’

Trouw, 17 april 2010, bijlage Letter & Geest

Lees meer...
 
Bisschoppelijke krokodillentranen

De Nederlandse bisschoppen zeggen diep geraakt te zijn door de verhalen over seksueel misbruik in katholieke internaten. Maar doen zij zelf wel alles wat zij kunnen doen om herhaling van seksueel misbruik te voorkomen? Bijvoorbeeld door priesters die over de schreef zijn gegaan, niet meer opnieuw in pastorale functies te benoemen?

Lees meer...
 
Kartuizers: de stille kracht van het witte paradijs
Verschenen in VolZin, Opinieblad voor geloof en samenleving 8, nummer 7 (3 april 2009), 24-27. 

Er zijn maar weinig Nederlanders die ooit een nog bewoond kartuizerklooster van binnen hebben gezien. De kartuizers hebben immers geen gastenverblijven, zoals trappisten, benedictijnen of norbertijnen die hebben. Je moet dus wel vermoeden een roeping voor het leven als kartuizer te hebben – of minstens de schijn daarvan kunnen wekken – om er enige tijd op proef door te kunnen brengen.

Lees meer...
 
Heeft de paus het niet geweten?

Friesch Dagblad, 4 februari 2009

Nu ook bisschoppen en kardinalen hun verbijstering uitspreken over het opheffen van de excommunicatie van de vier Lefebvre-bisschoppen, onder wie Holocaustontkenner Richard Williamson, is het terugkerende refrein: de paus heeft zelf vast niet geweten van het anti-judaïsme van Williamson en consorten. Misschien heeft een of andere medewerker van de paus zijn werk niet goed gedaan, zo vergoelijkte bisschop van Luyn in Kruispunt-TV. En toen de media zijn uitspraken toch opvatten als kritiek op de paus zelf, werd dit dinsdag door de Nederlandse bisschoppen met kracht ontkend: de bisschoppen staan pal achter de paus.

Lees meer...
 
Vaticaan heeft zijn huiswerk slecht gedaan

Gepubliceerd in Trouw, op 29 januari 2009

Afgelopen zaterdag heeft het Vaticaan bekend gemaakt dat paus Benedictus XVI de excommunicatie heeft opgeheven van vier bisschoppen die in 1988 zonder toestemming van de toenmalige paus door de aartsconservatieve aartsbisschop Marcel Lefebvre tot bisschop zijn gewijd (en daardoor die excommunicatie hadden opgelopen).

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 2 van 2