Door mij begeleide promoties
Tot nu toe heb ik 36 promoties (mede) mogen begeleiden, waarvan dertig aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, vier aan de Universiteit van Tilburg, één aan de Universiteit van Amsterdam en één aan de Universiteit Utrecht.

1.  P.M. Toebak, Kerkelijk-godsdienstig leven in westelijk Noord-Brabant, 1580-1652. Dekenale visitatieverslagen als bron, Tilburg (KUB), 21 december 1995

2.  C. Blankestijn, Kerkvoogden in verzet. De Leersumsche Quaestie. Een historisch onderzoek naar ontstaan, verloop en gevolgen van een conflict in de Hervormde gemeente te Leersum in de jaren 1920 tot 1940 met een poging tot nadere verklaring ervan vanuit conflictspiritualiteit, Nijmegen, 3 november 1998 (tweede promotor: C. Waaijman)

3.  J. Seeger, Glaubensmut unter den Bedingungen des Sozialismus anhand der Predigten des Paters Gordian Landwehr, Nijmegen, 2 april 2001

4.  A.P.J. Jacobs, Louis Tijssen (1865-1929). Biografie van een Limburgse zielzorger, Nijmegen, 18 april 2001

5.  E. Hense, Franciscus Amelry (um 1550). Een Dialogus oft tsamensprekinghe der ziele en scriftuerlic bewys, de zelve tot kennesse van hueren brudegom treckende. Einführung, Textausgabe und Kommentar, Nijmegen, 6 december 2001

6.  J.H. Pouls, Ware schoonheid of louter praal. De Bisschoppelijke Bouwcommissie van Roermond en de kerkelijke kunst van Limburg in de twintigste eeuw, Nijmegen, 16 januari 2002 (eerste promotor: A.M. Koldeweij)

7.  J.E.A. Ackermans, Herders en huurlingen. Bisschoppen en priesters in de Republiek (1663-1705), Nijmegen, 5 september 2003 (eerste promotor: J.A.H. Bots, copromotor: M.G. Spiertz)

8.  M.T.A.R. Sponselee-de Meester, Het norbertinessenklooster Sint-Catharinadal in de Staatse periode 1625-1795. Portret van een religieuze vrouwengemeenschap in benarde tijden, Nijmegen, 20 februari 2004

9.  I.U.C. Nwanaju, Christian-Muslim Relations in Nigeria. A Historical-Theological Reflection on the Mutual Co-existence of Christians and Muslims, Nijmegen, 15 juni 2004 (tweede en derde promotor: F. Wijsen en F. Oborji)

10. H. Thewissen, De Limburgse Jonkheid. Jongerencultuur vanaf de Late Middeleeuwen in een Europese context, Amsterdam (UvA), 13 januari 2005 (eerste promotor: G.J.W. Rooijakkers)

11. G.M.J. Poels, Een roomse droom. Nederlandse katholieken en de Noorse missie 1920-1975, Nijmegen, 4 juli 2005 (tweede promotor: F. Wijsen)

12. E.M.F. Verheggen, Beelden voor passie en hartstocht. Bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden, 17de en 18de eeuw, Nijmegen, 2 februari 2006 (eerste promotor: A.M. Koldeweij)

13. G.J. van Dam, Voor Kerk en mensenwereld. De priesteropleiding van de minderbroeders-franciscanen in Nederland 1853-1967, Nijmegen, 9 mei 2006

14. J.F.M. Wilbrink, Amplexio Dei. De Omarming Gods. Vergelijkend onderzoek van de mysticologische en sociologische profielen van Hildegard van Bingen en Hadewijch van Brabant, Nijmegen, 30 mei 2006

15. J.Th. Arts-Honselaar, Ende dat manen es eweleke euen nuwe… Eenheid en drieheid in de Brieven van Hadewijch van Brabant, Nijmegen, 28 november 2006

16. Th.M. Elshof-Beuvens, Trouw aan Christus’ kerk. De geschiedenis van de christelijk-gereformeerden, de gereformeerden en de vrijgemaakt-gereformeerden van Doesburg en omstreken, Nijmegen, 14 mei 2007 (met Prof. dr. H.J. Selderhuis)

17. H.J. van Xanten, ‘Katholieken, wat zijt Gij toch een wonderlijk volk!’ De Katholiekendagen in Nederland 1899-1940, Nijmegen, 30 mei 2007

18. A.M. van Dijk, ‘Welk een ketter is die vrouw geweest!’ De plaats van Albert Verwey in de Hadewijchreceptie, Tilburg, 22 april 2009 (met Prof. dr. E. Leijnse, Namur)

19. J.H.J. de Kort, De plaats van het geloof in het leven van Hendrik Albert van Dalsum (1868-1944). De worsteling van een liberaal katholiek met geloof en moderniteit, Tilburg, 24 april 2009

20. J. Janssen-Beij, De deugd van broederschap. Sociaal kapitaal van gildebroeders in de Noord-Brabantse schuttersgilden, 1600-2000, Tilburg, 5 juni 2009 (met Prof. dr. A.J.A. Bijsterveld en Prof. dr. W.A. Arts)

21. M.J.F. Lindeijer, Pater Ligthart en de zaak Roothaan. Streven naar heiligheid in het utopistisch tijdperk, 1914-1968, Nijmegen, 26 februari 2010

22. G.F. Deems, Een 'andere' Ariëns. De Doctrina Socialis van Dr. Alfons Ariëns (1860-1928), Nijmegen, 19 april 2011

23. J. Wojtkowiak, I'm dead, therefore I am. The postself and notions of immortality in contemporary Dutch society, Nijmegen, 24 februari 2012 (met Prof. dr. H.J.M. Venbrux en dr. Th. Quartier)

24. P.G.B. Thissen, Cel en wereld. Kartuizers en boeken in Roermond, 1376-1783, Nijmegen, 9 november 2012

25. C.J.H. Venhorst, Muslims Ritualising Death in the Netherlands. Death rites in a small town context, Nijmegen, 13 juni 2013 (met Prof. dr. H.J.M. Venbrux en dr. Th. Quartier) 

26. A.P.J. Kox, Kweekplaats van katholieke deugd. De onderwijsstrategie van de Congregatie van de Fraters van Tilburg tussen 1844 en 1916, Nijmegen, 20 mei 2014 (met Prof. dr. A.J.A. Bijsterveld) 

27. J.W.J. van Gennip, Controversen in Context. Een comparatief onderzoek naar de Nederlandstalige controversepublicaties van de jezuïeten in de zeventiende-eeuwse Republiek, Nijmegen, 21 mei 2014 

28. W. Fierens, Authentiek en verbonden. Hoe Scouts en Gidsen Vlaanderen zingeving beleven, Nijmegen, 25 februari 2015 (met dr. F. Jespers)

29. C.H.M. Bouwman, Mater Sapientia. De mystagogische functie van het moederschap van God en het geestelijk moederschap bij Augustinus, Universiteit Utrecht, 4 juni 2015 (met Prof.dr. A.J.A.C.M. Korte) 

30. A.M.C. van Leeuwen, "Los-bandig katholiek". Een gevalstudie over morele opvoeding en bronnen van waarden bij leerkrachten in het katholieke basisonderwijs, Nijmegen, 15 juni 2016 (met Prof. dr. C. Hübenthal) 

31. J.G.P.G. Boogaarts, De orgelmakers Smits te Reek (bij Grave), Nijmegen, 9 mei 2017 (met Prof. dr. A.M. Koldeweij) 

32. B.M.H.P. Mathijssen, Making Sense of Death. Ritual practices and situational beliefs of the recently bereaved in the Netherlands, Nijmegen, 28 juni 2017 (met Prof. dr. H.J.M. Venbrux en Dr. T.H. Quartier)

33. A. Kjærsgaard, Funerary Culture and the Limits if Secularization in Denmark, Nijmegen, 17 november 2017 (met Dr. T.H. Quartier) 

34. G.M.A. Gerling, 'Zo maakten zij, dat men het verstond in het lezen.'  Een intertekstueel onderzoek naar de Bijbel in Nederlandse en Vlaamse romans tussen 2000-2010, Nijmegen, 24 augustus 2018 (met Prof. dr. J.H.T. Joosten)

35. K.S.M. Gerling, Fluïde creaties? Sacraliteit van de Bijbel in hedendaags literair proza uit de Lage Landen, Nijmegen, 24 augustus 2018 (met Prof. dr. J.H.T. Joosten) 

36. C.W.M. Schunck, Intolerante tolerantie. De geschiedenis van de katholieke missionering op Curaçao [1499-1776], Nijmegen, 28 maart 2019 (met Prof. dr. F.J.S. Wijsen) 

37. H.A.F. Broshuis, Godfried Bomans en het katholicisme. Een cultuurhistorisch onderzoek naar Bomans als representant van het katholieke schrijverstype, Nijmegen, 25 juni 2021 (met Prof. dr. R. Torfs, KULeuven)

38. A.C. Bronswijk, God en zijn beelden. Protestantse theologie & visuele zingeving. Een oriëntatie, Nijmegen, 21 september 2021 (met Prof. dr. T.H. Quartier) 

39. K. Maddy, Approaches to Monasticism in the Context of Christian Responses to Modern Culture. A Search for Reciprocal Illumination, Nijmegen, 6 juli 2022 (met Prof. dr. T.H. Quartier)