Charles de Foucauld: broeder van alle mensen

Op 15 mei 2022 werd niet alleen Titus Brandsma heilig verklaard, maar ook Charles de Foucauld: de Franse edelman, die eindigde als kluizenaar bij de Toearegs en het ideaal van universele broederschap wilde beleven. Peter Nissen schreef een boekje over zijn leven en spiritualiteit en vertaalde een aantal teksten van Charles de Foucauld. Uitgeverij Adveniat maakte er een mooi boek van.

 
Veel mooie woorden van Etty Hillesum

BOEKPRESENTATIE VEEL MOOIE WOORDEN

Op 15 januari 2018 werd in Huize Heyendael in Nijmegen het boek Veel mooie woorden. Etty Hillesum en haar boekje Levenskunst gepresenteerd. Dit boek, geredigeerd door Ria van den Brandt en Peter Nissen, is een editie met uitgebreide toelichting van het vriendenboekje Levenskunst waarin Etty Hillesum en haar vriendin Henny Tideman dierbare citaten noteerden. Aan de editie zijn 22 hoofdstukken toegevoegd, geschreven door tien deskundigen, waarin herkomst en betekenis van de citaten van Etty Hillesum worden toegelicht. het boek is uitgegeven door uitgeverij Verloren te Hilversum en kost € 29. Het kreeg in het dagblad Trouw vier sterren. 

 
Rowwen Hèze en het katholieke sentiment
De Limburgse band Rowwen Hèze bestaat in 2015 dertig jaar. Dat is aanleiding tot een tentoonstelling in het Limburgs Museum in Venlo en een boek waarin fans en wetenschappers, liefhebbers en journalisten zich buigen over het fenomeen Rowwen Hèze, over de wijze waarop dit onze verbeelding prikkelt en over hoe wij ons verhouden tot het dorp en de wereld en de mensen die daar leven. Peter Nissen schreef in het boek een bijdrage over Rowwen Hèze en het katholieke sentiment. Het boek is uitgegeven door uitgeverij Vantilt en kost € 19,95: http://www.vantilt.nl/boeken/het-dorp-en-de-wereld/.
 
Limburg. Een geschiedenis
Op 28 maart 2015 werd te Maastricht een nieuwe, driedelige geschiedenis van Limburg gepubliceerd. De bedoeling van dit fraai uitgegeven, omvangrijke en gewichtige werk (de drie delen samen bevatten ca. 1600 pagina's en wegen 6,5 kilo) is om de stand van zaken van onze kennis omtrent de geschiedenis van het Limburgse Maasdal op een wetenschappelijk verantwoorde wijze samen te vatten: 'een' geschiedenis dus, niet 'de' geschiedenis. Aan het eerste deel, dat de geschiedenis tot ongeveer 1500 behandelt, droeg Peter Nissen een hoofdstuk bij over laatmiddeleeuwse stadscultuur in het Limburgse Maasdal, en aan het tweede deel een hoofdstuk over de geschiedenis van kerk en religie tussen 1500 en 1800. De drie delen samen zijn voor 90 euro verkrijgbaar bij de uitgever, het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht: http://www.lgog.nl/LimburgGeschiedenis.htm. 
 
Goddeeltjes
In september 2014 verschenen onder de titel Goddeeltjes zes boekjes van elk rond de 100 pagina's over grondbegrippen uit de christelijke geloofstraditie: mens, Geest, Jezus, God, kerk en toekomst. De deeltjes kunnen gelezen worden als een theologische bezinning op de onderdelen van de remonstrantse geloofsbelijdenis van 2006. Ze zijn geschreven door zes remonstrantse theologen, die elk ook nog door een zevende collega zijn geïnterviewd. Het goddeeltje over de kerk is geschreven door Peter Nissen: Kerk zijn in het teken van de hoop. De boekjes kunnen besteld worden via de boekhandel of bij uitgeverij Boekencentrum: http://www.boekencentrum.nl/shop_details.php?productId=24692. Voor meer informatie over de boekjes en het project waar zij deel van uitmaken (GOD = geven, ontvangen, delen): http://www.remonstranten.org/site/?page=goddeeltjes. 
 
Stadsgeschiedenis Roermond verschenen
Op 30 april 2014 is de stadsgeschiedenis van Roermond, getiteld Roermond. Biografie van een stad en haar bewoners, geschreven door Peter Nissen met medewerking van Hein van der Bruggen, gepresenteerd. Het boek, 670 pagina's dik en rijk geïllustreerd, is uitgegeven door Uitgeverij Verloren, in samenwerking met de Stichting Rura en de reeks Maaslandse Monografieën. Het boek kan via elke boekhandel besteld worden. Meer gegevens zijn te vinden op de site van de uitgeverij: http://www.verloren.nl/boeken/2086/256/2668/regios-en-steden/roermond.
 
Het leven volgens Willem Jan Otten
Onder redactie van Johan Goud buigen veertien auteurs zich over literaire, filosofische en religieuze aspecten van het werk van literator Willem Jan Otten. Peter Nissen situeert de keuze van Willem Jan Otten voor het rooms-katholicisme tegen de achtergrond van het algemene patroon van overgangen naar het katholicisme in Nederland en in het bijzonder die van kunstenaars en schrijvers. De bundel, gebaseerd op een studiedag in 2012 aan de Universiteit Utrecht, is in 2013 uitgegeven door uitgeverij Klement en kost € 19,95.
 
A Glance in the Mirror
Samen met Manuela Kalsky stelde Peter Nissen de bundel A Glance in the Mirror. Dutch and Polish religious cultures samen. De artikelen in deze bundel vormen de neerslag van een congres dat in 2010 aan de Katholieke Universiteit Johannes Paulus II van Lublin (Polen) plaatsvond. Tijdens dat congres kwamen recente veranderingen in de religieuze cultuur van Nederland en Polen vergelijkenderwijs aan bod. Peter Nissen beschrijft de hedendaagse transformatie van religiositeit in Nederland in de richting van een steeds minder kerkelijke en steeds meer holistische religiebeleving. De bundel werd uitgegeven door Lit Verlag (Münster-Berlijn-Wenen-London) en kost € 19,90. Zie http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-90144-6.
 
Aan plaatsen gehecht
Veertig auteurs beschrijven plaatsen in Nederland die verbonden zijn met herinneringen aan bijzondere gebeurtenissen, personen of rituelen in het katholieke leven: katholieke 'lieux de mémoire'. Peter Nissen beschrijft het Openluchttheater De Doolhof te Tegelen, waar sinds 1931 de Passiespelen worden opgevoerd: 'het lijdensverhaal in scène gezet'. Het lijvige (868 bladzijden!), rijk geïllustreerde en mooi verzorgde boek is in 2012 uitgegeven door Uitgeverij Valkhof Pers te Nijmegen en kost € 49,50. Zie voor meer informatie: http://valkhofpers.nl/aan-plaatsen-gehecht
 
Constantijn de Grote
Acht collega´s van de Radboud Universiteit schreven samen, onder leiding van Olivier Hekster en Corjo Jansen, een boek over de Romeinse keizer Constantijn de Grote (vierde eeuw). De spanning tussen traditie en verandering, tussen continuïteit en vernieuwing, vormt de rode draad door het boek. Peter Nissen behandelde de houding van Constantijn tegenover het christendom, de vraag naar het constantinianisme en de 'elasticiteit van het christendom', zoals Adolf von Harnack het noemde. Uitgeverij Vantilt maakte er een mooi boek van, dat op 3 september 2012, bij de opening van het academisch jaar van de Radboud Universiteit, werd gepresenteerd. Voor meer gegevens, zie: http://www.vantilt.nl/detboek.aspx?Boek_ID=346.
 
De paus en de wereld
Onder redactie van Frans Willem Lantink en Jeroen Koch hebben ruim twintig historici uit binnen- en buitenland zich gebogen over de geschiedenis van het pausschap. Dat leverde een lijvig en gevarieerd boek op, verschenen bij uitgeverij Boom te Amsterdam. Peter Nissen behandelt in dit boek de moeizame verhouding tussen de pausen en de opkomende wetenschappen in de zeventiende en achttiende eeuw. Ook is er aandacht voor de houding van de pausen tegenover de Verlichting. Meer dan een conflict over wetenschappelijke inzichten is het een conflict over gezagsverhoudingen: wie mag bepalen wat 'waar' is? Voor meer informatie over het boek: http://www.uitgeverijboom.nl/boeken/geschiedenis/de_paus_en_de_wereld_9789461053572/
 
Heiligheid van dingen
Op welke manier kennen mensen heiligheid toe aan voorwerpen? En welke rol spelen objecten in de religieuze beleving? Zijn er gradaties in de heiligheid van dingen? Dat zijn vragen waarover Peter Nissen zich heeft gebogen voor een bundel over sacraliteit in kerk, religie en cultuur. De bundel bevat elf gevarieerde bijdragen rond het thema heiligheid of sacraliteit. Hij werd in najaar 2011 uitgegeven door de Uitgeverij van de Abdij van Berne. Voor meer gegevens, zie volgende link: http://www.berneboek.com/6923_heilig_heilig_heilig_over_sacraliteit_in_kerk_en_cultuur__louis_van_tongeren#
 
De moord op Marietje Kessels
In 1900 werd het elfjarige meisje Marietje Kessels seksueel misbruikt en vermoord in een kerk te Tilburg. De vraag naar de dader bleef altijd onbeantwoord. De familieoverlevering, 111 jaar na dato opgetekend door haar nicht Godelieve Kessels, werpt nieuw licht op de zaak en wijst onmiskenbaar in de richting van de pastoor George van Zinnicq Bergmann als de dader. Peter Nissen schreef bij het verhaal van Godelieve Kessels een nawoord, waarin hij de zaak in een historische context plaatst.
Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 2