Goddeeltjes
In september 2014 verschenen onder de titel Goddeeltjes zes boekjes van elk rond de 100 pagina's over grondbegrippen uit de christelijke geloofstraditie: mens, Geest, Jezus, God, kerk en toekomst. De deeltjes kunnen gelezen worden als een theologische bezinning op de onderdelen van de remonstrantse geloofsbelijdenis van 2006. Ze zijn geschreven door zes remonstrantse theologen, die elk ook nog door een zevende collega zijn geïnterviewd. Het goddeeltje over de kerk is geschreven door Peter Nissen: Kerk zijn in het teken van de hoop. De boekjes kunnen besteld worden via de boekhandel of bij uitgeverij Boekencentrum: http://www.boekencentrum.nl/shop_details.php?productId=24692. Voor meer informatie over de boekjes en het project waar zij deel van uitmaken (GOD = geven, ontvangen, delen): http://www.remonstranten.org/site/?page=goddeeltjes.