Limburg. Een geschiedenis
Op 28 maart 2015 werd te Maastricht een nieuwe, driedelige geschiedenis van Limburg gepubliceerd. De bedoeling van dit fraai uitgegeven, omvangrijke en gewichtige werk (de drie delen samen bevatten ca. 1600 pagina's en wegen 6,5 kilo) is om de stand van zaken van onze kennis omtrent de geschiedenis van het Limburgse Maasdal op een wetenschappelijk verantwoorde wijze samen te vatten: 'een' geschiedenis dus, niet 'de' geschiedenis. Aan het eerste deel, dat de geschiedenis tot ongeveer 1500 behandelt, droeg Peter Nissen een hoofdstuk bij over laatmiddeleeuwse stadscultuur in het Limburgse Maasdal, en aan het tweede deel een hoofdstuk over de geschiedenis van kerk en religie tussen 1500 en 1800. De drie delen samen zijn voor 90 euro verkrijgbaar bij de uitgever, het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht: http://www.lgog.nl/LimburgGeschiedenis.htm.