Katholicisme voor beginners

In voorbereiding

'Katholiek, zo gek nog niet', zo stond enkele jaren geleden langs Nederlandse snelwegen te lezen. De rooms-katholieke kerk is niet alleen de grootste christelijke kerk, maar zelfs de grootste religieuze organisatie ter wereld. Toch lijkt zij vooral in het nieuws te komen wanneer zich conflicten en schandalen voordoen. Vaak treedt dan ook het onbegrip over het katholicisme aan het licht. Katholieken lijken dan hun eigen kerk zelfs niet meer te begrijpen. Dit boek wil bijdragen aan een goed begrip van de bonte wereld van het katholicisme. Inderdaad bont. Want er zijn vele zaken die typisch katholiek zijn, maar dé typische katholiek bestaat niet.

 

Het katholicisme is een religieuze overtuiging en een levenspraktijk die een mondiale verscheidenheid kent en een afwisselende geschiedenis. Ondanks die pluriformiteit voelen katholieken zich toch over de hele wereld met elkaar verbonden en delen zij een soort katholiek levensgevoel. Waarin bestaat dat katholieke levensgevoel? Waarin uit het zich? Dat zijn zaken die aan de orde komen in dit boek. Het vertelt over katholieke opvattingen en praktijken, over leer en leven van een wereldkerk, over traditie en vernieuwing, over kloosterlingen en leken, over heiligen en sacramenten, over vredesbeweging en Vaticaan. Het stelt de katholieke kerk voor, van parochie tot paus.

Boekencentrum, 2009
ISBN 9021139170