Wegen en dwarswegen (vierde druk!)

Tweeduizend jaar christendom in hoofdlijnen

De gehele geschiedenis van het christendom in kort bestek, van het moeizame begin in het Romeinse Rijk tot de secularisatie in de westerse wereld van vandaag. Voor het eerst verschenen in 1999, vierde druk 2009. Geschreven samen met Nico van den Akker (1917-2000).

Het christendom heeft door de eeuwen heen nadrukkelijk zijn stempel gedrukt op samenleving en cultuur. Omgekeerd hebben samenleving en cultuur het christendom niet onberoerd gelaten. In onze door secularisatie en ontkerkelijking getekende tijd groeit de belangstelling voor deze cultuurhistorische betekenis van het christendom.  
 
Wegen en dwarswegen brengt helder en overzichtelijk de hoofdlijnen in de complexe geschiedenis van tweeduizend jaar christendom in kaart. Nadruk krijgt de wisselwerking tussen de kerken en de omringende wereld. Er is oog voor de veelvormigheid van het christendom en de gemeenschappelijke ontwikkelingen in de verschillende kerken, en voor de betekenis van het geloof in het leven van alledag.  

Nico van den Akker (1917-2000) was lange tijd hervormd predikant, en praeses van de Provinciale Kerkvergadering van Noord-Brabant en Limburg. Hij speelde een vooraanstaande rol in de oecumene in Nederland.

 


Boom
ISBN: 9789053523896
288 blz. €43.00