Vita Radbodi - Het leven van Radboud
Peter Nissen & Vincent Hunink (2004)

Hoe kwam het christendom in Nederland? Beroemde missionarissen als Willibrord en Bonifatius hebben daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. Toch was de kerstening van onze streken een langdurig en moeizaam proces. Een van de weinige bronnen daarover is een Latijnse levensbeschrijving van bisschop Radboud van Utrecht (ca. 850-917).

Deze tiende eeuwse tekst is een typisch voorbeeld van een middeleeuws heiligenleven (‘hagiografie’). Radboud wordt voorgesteld als een voorbeeldige en studieuze jongeman, die na een ongewoon brede scholing tot het bisschopsambt wordt geroepen. Wonderlijke gebeurtenissen ontbreken niet, en we lezen ook blijken van zijn vroomheid en doortastend optreden. Radboud durft zelfs een confrontatie met de woeste Noormannen aan. De tekst eindigt met een visioen van de Moeder Gods en met Radbouds dood en begrafenis te Deventer. Zo krijgt de lezer een levendig en interessant beeld van Radboud en de middeleeuwse cultuur waaruit hij voortkwam.

Ter gelegenheid van de naamsverandering van de Katholieke Universiteit Nijmegen in de Radboud Universiteit Nijmegen is Het leven van Radboud voor het eerst in het Nederlands vertaald. De vertaling is afgedrukt naast de Latijnse tekst, waarvan een nieuwe editie wordt geboden. Het boek bevat ook een uitvoerige inleiding over de tekst en de historische betekenis van Radboud.

Vincent Hunink (1962) is universitair docent Latijn en Oudchristelijk Latijn aan de Radboud Universiteit Nijmegen (www.vincenthunink.nl)

Van Tilt
ISBN 978 90 77503 20 1
64 pagina's
€ 9,95