Heiligen en hun wonderen

Uit de marge van ons erfgoed, van de late middeleeuwen tot heden (2007).

Onder redactie van Charles Caspers, Peter Nissen, P. Raedts

De belangstelling voor 'heiligen' is in de afgelopen decennia flink toegenomen, zowel bij het grote publiek als bij wetenschappers. Hetzelfde geldt voor de 'wonderen' die al dan niet door bemiddeling van heiligen tot stand zijn gebracht. Uit onderzoek blijkt dat er meer Nederlanders zijn die in wonderen geloven, dan in God! Desondanks worden heiligen en hun wonderen in historische werken vaak maar zijdelings besproken, bijvoorbeeld in een hoofdstukje over volksgeloof of het 'magisch wereldbeeld'. Ten onrechte, want ze vormen een belangrijke constructieve dimensie van het christendom: van kerkelijke instellingen, christelijk denken, spiritualiteit en verbeelding.

Acht experts uit de wereld van de humaniora, breken in Heiligen en hun wonderen deze eenzijdige typologie open. Zij wijzen op de constructieve betekenis die door 'gewone' gelovigen en ook door kerkbestuurders, christelijke denkers, geestelijke auteurs en kunstenaars aan heiligen is toegekend; en hoe dit als erfgoed is doorgegeven aan latere generaties. Daarmee biedt Heiligen en hun wonderen een veelzijdige staalkaart aan meningen en invalshoeken, die recht doet aan de eveneens veelzijdige thematiek.

Damon, ISBN 9789055737338, € 17,90, 168 pagina's.

Klik hier voor bestelinformatie