De Bisschop. Kerkscheidend of kerkverenigend

Bijdragen over het bisschopsambt in de oecumene. Onder redactie van B. Jan Aalbers en Peter Nissen (2002).

Ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de Bossche predikant ds. Nico van den Akker werd in Engelen een symposium gehouden over dit thema. Na het overlijden van besloten de auteurs de teksten van het symposium aan te vullen met vijf bijdragen van deskundigen over dit onderwerp.

Deze bundel bevat een uitgebreide biografische schets waaruit blijkt welke betekenis Van den Akker had voor het oecumenisch gesprek tussen Rome en Reformatie.

Eburon, ISBN 9051668627 / 9789051668629. Klik hier voor bestelinformatie