In de armen van Bernini

Column Vrijburgzondag (Remonstrantse kerk Amsterdam) 17 november 2013 

Het is iedere keer weer een bijzondere ervaring om, komend vanaf de Via della Conziliazione, op het Sint-Pietersplein aan te komen en de majestueuze Sint-Pieter voor je te zien verschijnen. Ik had die ervaring ruim achtendertig jaar geleden voor het eerst, toen ik als middelbare scholier twee weken in Rome was in het gezelschap van een Nederlandse priester die aan de Pontificia Universitas Gregoriana zijn proefschrift aan het afronden was. Ik ben daarna nog vele malen in Rome geweest, ik schat zeker vijftien keer: alleen, met mijn vrouw en kinderen, met groepen Nijmeegse en Tilburgse studenten, met een oecumenische gesprekskring, voor congressen en voor overleg over de internationale dialoog tussen rooms-katholieken en doopsgezinden, waar ik tussen 1998 en 2005 bij betrokken was. En telkens was er weer die overweldigende ervaring van het naderen van de Sint-Pieter.

Lees meer...
 
Een dansende God?
 

‘In den hemel is enen dans, alleluia.’ Zo begint een oud Vlaams volksliedje. Maar wie danst er dan in de hemel? Daar geeft het liedje ook antwoord op: ‘Daar dansen al die maagdekens, benedicamus Domino, alleluia.’ Het liedje werd namelijk gezongen als troost na de begrafenis van een jong meisje: de andere jonge meisjes, de ‘maagdekens’ (die bestonden toen nog), wachten haar in de hemel op.

 

Lees meer...
 
Geen bisschop meer
 

´Nu heb ik geen bisschop meer.´ Deze verzuchting hoorde ik een priester van het bisdom ´s-Hertogenbosch, al enkele jaren met emeritaat, maar nog her en der dienstbaar, slaken na het overlijden van oud-bisschop Jan Bluyssen. Hij voelde zich verweesd, deze priester. Hij had de twee opvolgers van bisschop Bluyssen nooit als ‘zijn’ bisschop ervaren. Het deed mij denken aan een ervaring die ik eens, jaren geleden, bij een plechtigheid in de Bossche Sint-Jan had. Terwijl de opvolger van Bluyssen met zijn entourage al lang en breed op het priesterkoor stond, ontdekten twee dames dat ook oud-bisschop Bluyssen in de koorbanken zat. ‘Onze bisschop is er ook’, zei de ene dame tegen de andere. Ze klonk gerustgesteld. Hun bisschop was er ook, nu was het goed, de viering kon beginnen.

Lees meer...
 
Werk aan de winkel
 

Blijft de nieuwe paus u ook zo verrassen? Mij wel. En ik kan u verzekeren: het is de ene aangename verrassing na de andere.

Lees meer...
 
Hoera voor Radboud
 

Effata Parochieblad, mei 2013 

Vanaf half mei is het feest in Nijmegen: de Radboud Universiteit viert haar negentigjarig bestaan. Een paar maanden te vroeg, wel te verstaan, want pas op 17 oktober van dit jaar zal het negentig jaar geleden zijn dat de Roomsch-Katholieke Universiteit Nijmegen officieel haar eerste academische jaar opende. Doordat de jaarlijkse diesviering enkele jaren geleden om praktische redenen van oktober naar het voorjaar is gehaald, neemt de universiteit in mei alvast een voorschot op het jubileum van 17 oktober.

Lees meer...
 
Stille Zaterdag
 

De dag tussen Goede Vrijdag en eerste Paasdag heet Stille Zaterdag. Die dag heet natuurlijk zo omdat christenen dan gedenken dat Jezus afdaalde in het dodenrijk, terwijl zijn dode lichaam rustte in het graf. We nemen aan dat het daar, in het graf, stil was. Of het in het dodenrijk ook stil was, weten we niet. Ik stel mij eigenlijk voor dat het daar een helse herrie is, met al dat gerammel van skeletten en het gesteun en gekreun van verloren en dwalende zielen. Maar wie weet is het ook daar wel stil, zo stil als op een kerkhof.

Lees meer...
 
Een liefdevol gesprek

Effata Parochieblad, februari-maart 2013

Onlangs had ik het genoegen te gast te zijn bij het wekelijkse lunchinterview van het dagblad De Gelderlander. Het was een prettig gesprek met twee redacteuren van de krant over een reeks van dilemma´s. Na afloop mocht ook het publiek nog vragen stellen. Soms stellen mensen na een lezing een vraag die zelf weer een halve lezing vormt. Maar een van de vragen nu was zo kort als maar zijn kan: ‘gelooft u in God?’

Lees meer...
 
Unvollendete
 

Op 11 oktober 1962 werd te Rome op plechtige wijze het Tweede Vaticaans Concilie geopend, bijeengeroepen door paus Johannes XXIII om de rooms-katholieke kerk ´bij de dag van vandaag te brengen´ (aggiornamento). De ramen en de deuren moesten wijd open gezet worden. Het was tijd voor een 'grote schoonmaak', zoals de Bossche bisschop Bekkers, van begin tot eind deelnemer aan het concilie, het verwoordde.

Lees meer...
 
God wil het

Effata Parochieblad, september/oktober 2012 

 

Soms kom je mensen tegen die je precies weten te vertellen wat God wil. Ze betrekken dat vaak ook op hun eigen leven. ‘Ik doe wat ik doe, omdat ik weet dat God dat van mij wil.’

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 5