Stille Zaterdag
 

De dag tussen Goede Vrijdag en eerste Paasdag heet Stille Zaterdag. Die dag heet natuurlijk zo omdat christenen dan gedenken dat Jezus afdaalde in het dodenrijk, terwijl zijn dode lichaam rustte in het graf. We nemen aan dat het daar, in het graf, stil was. Of het in het dodenrijk ook stil was, weten we niet. Ik stel mij eigenlijk voor dat het daar een helse herrie is, met al dat gerammel van skeletten en het gesteun en gekreun van verloren en dwalende zielen. Maar wie weet is het ook daar wel stil, zo stil als op een kerkhof.

De stilte van het graf wordt op Stille Zaterdag uitgebeeld doordat de kerkklokken dan zwijgen. Zij doen dat vanaf Witte Donderdag tot aan de Paaswake. Het altaar is in die tijd ontbloot, het tabernakel staat open en er wordt twee dagen lang, op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, geen eucharistie gevierd. Het is stil in de kerk.

Maar wat is stilte eigenlijk? Stilte is meer dan de afwezigheid van geluid.  Stilte is meer dan alleen maar zwijgen. Stilte is niet slechts je mond houden. Stilte heeft met sereniteit te maken, met rust en evenwicht in je innerlijk. Die rust, dat evenwicht maken het je mogelijk om overzicht te hebben over wat zich in je innerlijk beweegt. Je leeft met wat er in je beweegt. De beweging is er, maar je wordt er niet door geleefd, je leeft met de beweging van je gemoed.

´Gij die weet wat in mensen omgaat´, zo begint een van de tafelgebeden van Huub Oosterhuis. Die Gij, dat is de Liefde. De Liefde weet wat er in mensen omgaat. Zij maakt het niet ongedaan, die woelingen van het innerlijk. Maar zij stelt ons in staat er mee te leven. De Liefde doet ons leven, ondanks alles wat ons verontrust, ons onzeker maakt en bang. De Liefde geeft kracht van leven.

Liefde is dus levenskracht: dat wat ons doet zijn. Als we zeggen ´God is liefde´, dan bedoelen we dat God gepersonaliseerde levenskracht is. God is een woord dat ons helpt te begrijpen hoe het leven geleefd moet worden. Met liefde.

De Liefde is als een stem in mij, een aanwezigheid, die mij oproept, aanmoedigt, wakker schudt. Die mij zegt: wees wie je bent. Wees liefde, die uitgaat naar anderen. Wees liefde, die zichzelf niet vergeet.

Ik wens u een liefdevolle Stille Zaterdag. Dan wordt Pasen ook vast zalig.