Edward Schillebeeckx: in dankbare herinnering

Edward Schillebeeckx, op 23 december 2009 op 95-jarige leeftijd overleden, behoort zonder twijfel tot de belangrijkste katholieke theologen van de twintigste eeuw. Zijn enorme betekenis voor kerk en theologie is uitgedrukt in de acht eredoctoraten die hij van buitenlandse universiteiten ontving, de talrijke prijzen en onderscheidingen, de vele studies die tot de dag van vandaag over zijn werk verschijnen (het afgelopen jaar volgens schatting van zijn leerling Robert Schreiter uit Chicago wel bijna 75 scripties en proefschriften!) en ook in de drie onderzoeken die de Congregatie voor de Geloofsleer naar zijn rechtzinnigheid heeft gedaan. Die laatste komen weliswaar voort uit een dwaze en angstige houding van wantrouwen en bekrompenheid, maar zij maken tegelijk duidelijk dat Schillebeeckx’ theologie er toe deed. Wie als theoloog nog nooit aanvaringen met de kerkelijke overheid heeft gehad, moet zich afvragen of hij zijn werk wel goed doet. 

Lees meer...
 
Gesodemijter

Effata Parochieblad, december 2009 

Het is dit jaar met Sinterklaas en Zwarte Piet nog maar net goed afgelopen. Even was de situatie dreigend: Sint en Piet liepen gevaar nog vóór 6 december als ongewenste vreemdelingen het land uitgezet te worden. Vijf dagen voor de verjaardag van de goedheiligman nam de Tweede Kamer namelijk een motie aan die inhield dat voortaan kennis van het Wilhelmus, en vooral van het eerste en zesde couplet, als voorwaarde voor een geslaagde inburgering in Nederland beschouwd zou worden. En Zwarte Piet en Sinterklaas kennen dat eerste en zesde couplet niet, om nog maar te zwijgen van de rest van het Wilhelmus. Ze mogen hier dus niet blijven. Het is nog een geluk bij een ongeluk dat ze elk jaar maar voor drie weken komen – dat kan met een eenvoudig toeristenvisum - en dat het zomerpaleis van Sinterklaas in Madrid ligt en niet in Beek-Ubbergen of Beuningen.

Lees meer...
 
Dan hebben we altijd Sinterklaas nog
Tijdens het actualiteitencollege 'Sinterklaas, wie kent hem niet?', dat het Soeterbeeckprogramma van de Radboud Universiteit op 3 december 2009 te Nijmegen organiseerde, sprak Sinterklaas een door Peter Nissen geschreven column uit.
Lees meer...
 
Onderweg naar morgen

Effata Parochieblad, november 2009 

 

Bent u van ONM of bent u van GTST? Ja, de wereld is verdeeld: er zijn mensen die zweren bij de soapserie ‘Onderweg naar morgen’ en er zijn er die verslaafd zijn aan ‘Goede tijden, slechte tijden’. Het is een beetje als in de vroege christengemeente van Korinte, waar ook verdeeldheid heerste. Paulus schreef aan die gemeente: ‘Ieder van u schijnt zijn eigen leus te hebben: “Ik ben van Paulus.” “Ik van Apollos.” “Ik van Kefas.” “Ik van Christus.” Is Christus dan in stukken verdeeld?’ (1 Kor. 1,12-13a) Ja, televisiekijkend Nederland is in stukken verdeeld.

Lees meer...
 
Uit de kou?

Effata Parochieblad, oktober 2009 

Veertig jaar geleden ontstond uit urenlange gesprekken tussen Godfried Bomans en Michel van der Plas hun boek In de kou. Over hun roomse jeugd en hoe het hun verder verging. Het boek werd in korte tijd een bestseller. Peter Nissen herlas het en vroeg zich af of wij inmiddels uit de kou zijn.

Lees meer...
 
De schoonheid van een halslijn

Effata Parochieblad, augustus 2009

 

‘De hartverscheurende schoonheid van een halslijn’, de Zweedse diplomaat Dag Hammerskjöld, van 1953 tot 1961 secretaris-generaal van de Verenigde Naties, kon er bijzonder door geraakt worden. Het blijkt uit een notitie in zijn dagboek Merkstenen, een verzameling aantekeningen en beschouwingen met mystieke allure. Hammerskjöld mijmert daarin over de intense zeggingskracht die een lijn kan hebben, of een kleur, een schaduw, een bloem, een landschap, het menselijk lichaam. De zintuigen spreken een bovenzinnelijke taal als ons oog geraakt en ons hart ontroerd wordt door de schoonheid van de dingen. Dan wordt onze ziel in contact gebracht met de werkelijkheid van God.

Lees meer...
 
Trots en troost
Effata Parochieblad, juni 2009

Ik ben trots op mijn buurman Arjan Broers. Met zijn nieuwe boek haalde hij in één week tijd de voorpagina van zowel de NRC als de Volkskrant. Arjan, het boek én het onderwerp van het boek verdienden dat ook. Het boek, Een dwaas bestaan, gaat namelijk over Gerrit Poels, een gewezen pater die elke nacht, zeven dagen per week, door de straten van Tilburg fietst om brood te bezorgen bij mensen die in de knel zitten. Dat doet hij al sinds 1990. Daarvoor was hij vanaf 1968 de spil van een opvanghuis in Tilburg voor mensen die in de problemen zitten. Dit huis, begonnen door enkele religieuzen, onder wie Poels’ huidige vrouw Angeliek, ooit - en eigenlijk nog steeds - zuster van liefde, kreeg de naam Huize Poels.

Lees meer...
 
De dader

De beelden van Koninginnedag 2009 zullen nog lang door ons hoofd spoken: door het beeldscherm scheurt een zwarte auto, zoals er wellicht ook af en toe een door uw straat scheurt. Mensen vliegen door de lucht, kinderen huilen, slachtoffers kermen van de pijn. Het waren beklemmende uren tot de persconferentie, later die dag. Ik beken eerlijk dat ik gedacht heb: Lieve Heer, laat de dader geen moslim zijn. Want dan hebben we in Nederland de poppen aan het dansen. Dan wordt Geert Wilders onze volgende minister-president. En moet ik toch nog naar Luxemburg emigreren.

Lees meer...