Stadsgeschiedenis Roermond verschenen
Op 30 april 2014 is de stadsgeschiedenis van Roermond, getiteld Roermond. Biografie van een stad en haar bewoners, geschreven door Peter Nissen met medewerking van Hein van der Bruggen, gepresenteerd. Het boek, 670 pagina's dik en rijk geïllustreerd, is uitgegeven door Uitgeverij Verloren, in samenwerking met de Stichting Rura en de reeks Maaslandse Monografieën. Het boek kan via elke boekhandel besteld worden. Meer gegevens zijn te vinden op de site van de uitgeverij: http://www.verloren.nl/boeken/2086/256/2668/regios-en-steden/roermond.
 
Peter Nissen in Het Vermoeden
Op eerste Paasdag, zondag 20 april 2014, was Peter Nissen te gast in het IKON-programma Het Vermoeden. Annemiek Schrijver ging met hem in gesprek over zijn geloofsgeschiedenis en over Pasen. Op de site van het programma is de uitzending terug te zien: http://www.luxmagazine.nl/vermoedenUitzending.aspx?lIntEntityId=2294.
 
In het ambt bevestigd

Op zaterdag 11 januari 2014 heeft Peter Nissen in het Vrijzinnig Centrum Vrijburg te Amsterdam het proponentsexamen afgelegd voor de toelating tot het ambt van predikant in de Remonstrantse Broederschap. Het examen bestond uit een debat over drie vragen of stellingen die hem door de docenten van het Remonstrants Seminarium waren voorgelegd. Na afloop van het examen werd Peter Nissen door de aanwezige vertegenwoordigers van remonstrantse gemeenten, door predikanten en emeriti en door de curatoren van het Remonstrants Seminarium bij acclamatie tot het ambt toegelaten. In een indrukwekkende dienst, waarin prof.dr. Christa Anbeek, hoogleraar remonstrantse theologie aan de Vrije Universiteit, en dr. Tjaard Barnard, rector van het Remonstrants Seminarium aan diezelfde universiteit voorgingen, werd Peter Nissen door handoplegging in het ambt bevestigd. Vervolgens werd hij door alle aanwezige predikanten in hun kring welkom geheten. Greteke de Vries, voorzitter van het curatorium, sprak een indrukwekkende voorbede uit. En alle aanwezigen zongen, op het orgel begeleid door Erik Visser, samen de woorden van Huub Oosterhuis:

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,

die het gewaagd heeft onze hand te vragen;

die ons uit angst en doem heeft weggetild

en ons tot hier op handen heeft gedragen;

Hij die ons verlangen wekt, verlangen stilt,

vrees niet: Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

 

 

 
In de armen van Bernini

Column Vrijburgzondag (Remonstrantse kerk Amsterdam) 17 november 2013 

Het is iedere keer weer een bijzondere ervaring om, komend vanaf de Via della Conziliazione, op het Sint-Pietersplein aan te komen en de majestueuze Sint-Pieter voor je te zien verschijnen. Ik had die ervaring ruim achtendertig jaar geleden voor het eerst, toen ik als middelbare scholier twee weken in Rome was in het gezelschap van een Nederlandse priester die aan de Pontificia Universitas Gregoriana zijn proefschrift aan het afronden was. Ik ben daarna nog vele malen in Rome geweest, ik schat zeker vijftien keer: alleen, met mijn vrouw en kinderen, met groepen Nijmeegse en Tilburgse studenten, met een oecumenische gesprekskring, voor congressen en voor overleg over de internationale dialoog tussen rooms-katholieken en doopsgezinden, waar ik tussen 1998 en 2005 bij betrokken was. En telkens was er weer die overweldigende ervaring van het naderen van de Sint-Pieter.

Lees meer...
 
Vaticaanwatcher wordt dominee

Trouw, zaterdag 9 november 2013, bijlage Letter & Geest   

Hij was een rk opinieleider. Nu wil Peter Nissen de kansel op. Als dominee. Hij verlaat de rk kerk om haar dogma's en om haar houding tegenover vrouwen en homo's. Zijn afscheid van de rk kerk doet pijn, 'want ik ben katholiek tot in mijn genen'.
Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende > Einde >>

Pagina 3 van 5