Rowwen Hèze en het katholieke sentiment
De Limburgse band Rowwen Hèze bestaat in 2015 dertig jaar. Dat is aanleiding tot een tentoonstelling in het Limburgs Museum in Venlo en een boek waarin fans en wetenschappers, liefhebbers en journalisten zich buigen over het fenomeen Rowwen Hèze, over de wijze waarop dit onze verbeelding prikkelt en over hoe wij ons verhouden tot het dorp en de wereld en de mensen die daar leven. Peter Nissen schreef in het boek een bijdrage over Rowwen Hèze en het katholieke sentiment. Het boek is uitgegeven door uitgeverij Vantilt en kost € 19,95: http://www.vantilt.nl/boeken/het-dorp-en-de-wereld/.
 
De toekomst van de studie van religie in Nederland
In maart 2014 stelde de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) een commissie in met de opdracht een verkenning uit te voeren naar de stand van zaken in de academische bestudering van religie in Nederland. Hoe staan de theologie en de religiewetenschappen er in Nederland voor? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in die vakken, wat zijn de kansen en wat zijn de bedreigingen? Wat moet er gebeuren om een soliede toekomst te verzekeren voor de wetenschappelijke bestudering van religie in Nederland? Welke vormen van samenwerking moeten daarvoor verbeterd of gecreëerd worden? De verkenningscommissie stond onder voorzitterschap van Ed Noort, emeritus hoogleraar Israëlitische letterkunde en geschiedenis van de Israëlitische godsdienst (in gewone mensentaal: Oude Testament) aan de Rijksuniversiteit Groningen en lid van de KNAW. Zij telde zes leden, van wie Peter Nissen er een was. Andere leden waren Ruard Ganzevoort (VU), Pierre van Hecke (KU Leuven), Birgit Meyer (UU) en Annelies Moors (UvA). De commissie werd ondersteund door religiewetenschapper Ernest van den Hemel en KNAW-beleidsmedewerker Jack Spaapen. Zij zijn ongeveer een jaar aan het werk geweest: met stukken bestuderen, gesprekken voeren met groepen wetenschappers en bestuurders en intensieve brainstormsessies. In mei 2015 verscheen het rapport met aanbevelingen voor de versterking, vernieuwing en verbreding van de wetenschappelijke studie van religie: Klaar om te wenden... De academische bestudering van religie in Nederland: een verkenning. Het volledige rapport is te vinden op de website van de KNAW: https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/toekomst-nederlandse-religiewetenschap-en-theologie-afhankelijk-van-herorientatie-en-krachtige-samenwerking. 
 
Limburg. Een geschiedenis
Op 28 maart 2015 werd te Maastricht een nieuwe, driedelige geschiedenis van Limburg gepubliceerd. De bedoeling van dit fraai uitgegeven, omvangrijke en gewichtige werk (de drie delen samen bevatten ca. 1600 pagina's en wegen 6,5 kilo) is om de stand van zaken van onze kennis omtrent de geschiedenis van het Limburgse Maasdal op een wetenschappelijk verantwoorde wijze samen te vatten: 'een' geschiedenis dus, niet 'de' geschiedenis. Aan het eerste deel, dat de geschiedenis tot ongeveer 1500 behandelt, droeg Peter Nissen een hoofdstuk bij over laatmiddeleeuwse stadscultuur in het Limburgse Maasdal, en aan het tweede deel een hoofdstuk over de geschiedenis van kerk en religie tussen 1500 en 1800. De drie delen samen zijn voor 90 euro verkrijgbaar bij de uitgever, het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht: http://www.lgog.nl/LimburgGeschiedenis.htm. 
 
Comeniuslezing 2015

Op 21 maart 2015 sprak Peter Nissen in de Grote Kerk van Naarden de Comeniuslezing uit, een jaarlijkse lezing ter herdenking van de theoloog, filosoof en pedagoog Jan Amos Comenius (1592-1670). Peter Nissen wijdde zijn lezing aan het thema 'Het verlangen naar vrede en de redelijkheid van religie'. De tekst werd - in samenwerking met de Remonstrantse Broederschap - uitgegeven in een klein boekje en verscheen als essay met de titel 'Tussen wereldbrand en wereldvrede' ook in het meinummer van Volzin. Magazine voor religie en samenleving, in een special over 'religie en (v)rede' (http://www.volzin.nu/magazine/nu-in-volzin/item/420622-tussen-wereldbrand-en-wereldvrede).

 
Goddeeltjes
In september 2014 verschenen onder de titel Goddeeltjes zes boekjes van elk rond de 100 pagina's over grondbegrippen uit de christelijke geloofstraditie: mens, Geest, Jezus, God, kerk en toekomst. De deeltjes kunnen gelezen worden als een theologische bezinning op de onderdelen van de remonstrantse geloofsbelijdenis van 2006. Ze zijn geschreven door zes remonstrantse theologen, die elk ook nog door een zevende collega zijn geïnterviewd. Het goddeeltje over de kerk is geschreven door Peter Nissen: Kerk zijn in het teken van de hoop. De boekjes kunnen besteld worden via de boekhandel of bij uitgeverij Boekencentrum: http://www.boekencentrum.nl/shop_details.php?productId=24692. Voor meer informatie over de boekjes en het project waar zij deel van uitmaken (GOD = geven, ontvangen, delen): http://www.remonstranten.org/site/?page=goddeeltjes. 
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende > Einde >>

Pagina 2 van 5