Limburg. Een geschiedenis
Op 28 maart 2015 werd te Maastricht een nieuwe, driedelige geschiedenis van Limburg gepubliceerd. De bedoeling van dit fraai uitgegeven, omvangrijke en gewichtige werk (de drie delen samen bevatten ca. 1600 pagina's en wegen 6,5 kilo) is om de stand van zaken van onze kennis omtrent de geschiedenis van het Limburgse Maasdal op een wetenschappelijk verantwoorde wijze samen te vatten: 'een' geschiedenis dus, niet 'de' geschiedenis. Aan het eerste deel, dat de geschiedenis tot ongeveer 1500 behandelt, droeg Peter Nissen een hoofdstuk bij over laatmiddeleeuwse stadscultuur in het Limburgse Maasdal, en aan het tweede deel een hoofdstuk over de geschiedenis van kerk en religie tussen 1500 en 1800. De drie delen samen zijn voor 90 euro verkrijgbaar bij de uitgever, het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht: http://www.lgog.nl/LimburgGeschiedenis.htm. 
 
Comeniuslezing 2015

Op 21 maart 2015 sprak Peter Nissen in de Grote Kerk van Naarden de Comeniuslezing uit, een jaarlijkse lezing ter herdenking van de theoloog, filosoof en pedagoog Jan Amos Comenius (1592-1670). Peter Nissen wijdde zijn lezing aan het thema 'Het verlangen naar vrede en de redelijkheid van religie'. De tekst werd - in samenwerking met de Remonstrantse Broederschap - uitgegeven in een klein boekje en verscheen als essay met de titel 'Tussen wereldbrand en wereldvrede' ook in het meinummer van Volzin. Magazine voor religie en samenleving, in een special over 'religie en (v)rede' (http://www.volzin.nu/magazine/nu-in-volzin/item/420622-tussen-wereldbrand-en-wereldvrede).

 
Goddeeltjes
In september 2014 verschenen onder de titel Goddeeltjes zes boekjes van elk rond de 100 pagina's over grondbegrippen uit de christelijke geloofstraditie: mens, Geest, Jezus, God, kerk en toekomst. De deeltjes kunnen gelezen worden als een theologische bezinning op de onderdelen van de remonstrantse geloofsbelijdenis van 2006. Ze zijn geschreven door zes remonstrantse theologen, die elk ook nog door een zevende collega zijn geïnterviewd. Het goddeeltje over de kerk is geschreven door Peter Nissen: Kerk zijn in het teken van de hoop. De boekjes kunnen besteld worden via de boekhandel of bij uitgeverij Boekencentrum: http://www.boekencentrum.nl/shop_details.php?productId=24692. Voor meer informatie over de boekjes en het project waar zij deel van uitmaken (GOD = geven, ontvangen, delen): http://www.remonstranten.org/site/?page=goddeeltjes. 
 
Stadsgeschiedenis Roermond verschenen
Op 30 april 2014 is de stadsgeschiedenis van Roermond, getiteld Roermond. Biografie van een stad en haar bewoners, geschreven door Peter Nissen met medewerking van Hein van der Bruggen, gepresenteerd. Het boek, 670 pagina's dik en rijk geïllustreerd, is uitgegeven door Uitgeverij Verloren, in samenwerking met de Stichting Rura en de reeks Maaslandse Monografieën. Het boek kan via elke boekhandel besteld worden. Meer gegevens zijn te vinden op de site van de uitgeverij: http://www.verloren.nl/boeken/2086/256/2668/regios-en-steden/roermond.
 
Peter Nissen in Het Vermoeden
Op eerste Paasdag, zondag 20 april 2014, was Peter Nissen te gast in het IKON-programma Het Vermoeden. Annemiek Schrijver ging met hem in gesprek over zijn geloofsgeschiedenis en over Pasen. Op de site van het programma is de uitzending terug te zien: http://www.luxmagazine.nl/vermoedenUitzending.aspx?lIntEntityId=2294.
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende > Einde >>

Pagina 2 van 5