Goddeeltjes
In september 2014 verschenen onder de titel Goddeeltjes zes boekjes van elk rond de 100 pagina's over grondbegrippen uit de christelijke geloofstraditie: mens, Geest, Jezus, God, kerk en toekomst. De deeltjes kunnen gelezen worden als een theologische bezinning op de onderdelen van de remonstrantse geloofsbelijdenis van 2006. Ze zijn geschreven door zes remonstrantse theologen, die elk ook nog door een zevende collega zijn geïnterviewd. Het goddeeltje over de kerk is geschreven door Peter Nissen: Kerk zijn in het teken van de hoop. De boekjes kunnen besteld worden via de boekhandel of bij uitgeverij Boekencentrum: http://www.boekencentrum.nl/shop_details.php?productId=24692. Voor meer informatie over de boekjes en het project waar zij deel van uitmaken (GOD = geven, ontvangen, delen): http://www.remonstranten.org/site/?page=goddeeltjes. 
 
Stadsgeschiedenis Roermond verschenen
Op 30 april 2014 is de stadsgeschiedenis van Roermond, getiteld Roermond. Biografie van een stad en haar bewoners, geschreven door Peter Nissen met medewerking van Hein van der Bruggen, gepresenteerd. Het boek, 670 pagina's dik en rijk geïllustreerd, is uitgegeven door Uitgeverij Verloren, in samenwerking met de Stichting Rura en de reeks Maaslandse Monografieën. Het boek kan via elke boekhandel besteld worden. Meer gegevens zijn te vinden op de site van de uitgeverij: http://www.verloren.nl/boeken/2086/256/2668/regios-en-steden/roermond.
 
Peter Nissen in Het Vermoeden
Op eerste Paasdag, zondag 20 april 2014, was Peter Nissen te gast in het IKON-programma Het Vermoeden. Annemiek Schrijver ging met hem in gesprek over zijn geloofsgeschiedenis en over Pasen. Op de site van het programma is de uitzending terug te zien: http://www.luxmagazine.nl/vermoedenUitzending.aspx?lIntEntityId=2294.
 
In het ambt bevestigd

Op zaterdag 11 januari 2014 heeft Peter Nissen in het Vrijzinnig Centrum Vrijburg te Amsterdam het proponentsexamen afgelegd voor de toelating tot het ambt van predikant in de Remonstrantse Broederschap. Het examen bestond uit een debat over drie vragen of stellingen die hem door de docenten van het Remonstrants Seminarium waren voorgelegd. Na afloop van het examen werd Peter Nissen door de aanwezige vertegenwoordigers van remonstrantse gemeenten, door predikanten en emeriti en door de curatoren van het Remonstrants Seminarium bij acclamatie tot het ambt toegelaten. In een indrukwekkende dienst, waarin prof.dr. Christa Anbeek, hoogleraar remonstrantse theologie aan de Vrije Universiteit, en dr. Tjaard Barnard, rector van het Remonstrants Seminarium aan diezelfde universiteit voorgingen, werd Peter Nissen door handoplegging in het ambt bevestigd. Vervolgens werd hij door alle aanwezige predikanten in hun kring welkom geheten. Greteke de Vries, voorzitter van het curatorium, sprak een indrukwekkende voorbede uit. En alle aanwezigen zongen, op het orgel begeleid door Erik Visser, samen de woorden van Huub Oosterhuis:

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,

die het gewaagd heeft onze hand te vragen;

die ons uit angst en doem heeft weggetild

en ons tot hier op handen heeft gedragen;

Hij die ons verlangen wekt, verlangen stilt,

vrees niet: Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

 

 

 
Komt allen tezamen. Een kerstessay

Op 19 december 2013 organiseerde het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit in de Mariënburgkapel in Nijmegen een avond over 'Kerstfeest in de Middeleeuwen'. Ensemble Trigon zong kerstliederen uit een onlangs uitgegeven, in Berlijn bewaard middeleeuws liederenhandschrift. Neerlandici Dieuwke van der Poel en Johan Oosterman vertelden over het liederenhandschrift en over middeleeuwse kerstliederen en de beleving van het kerstfeest die eruit spreekt. Peter Nissen sprak een essay uit over het verschil tussen het middeleeuwse kerstfeest en kerstfeest nu.

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 Volgende > Einde >>

Pagina 2 van 4