Peter Nissen terug naar de Moederkerk

In het voorjaar van 2022 keerde Peter Nissen, die in 2010 uit onvrede over de behoudende koers van de rooms-katholieke kerk kerkelijk was 'verhuisd' naar de Remonstrantse Broederschap, terug naar de kerk waarin hij is opgegroeid en die hem heeft gevormd en gevoed en die hij daarom toch is blijven ervaren als zijn Moederkerk. Daar wil hij zich nu inzetten voor mildheid en verdraagzaamheid, in de geest van paus Franciscus. Stijn Fens sprak daarover met hem voor het dagblad Trouw. Koen Verheijden maakte mooie foto's in de Dominicuskerk in Nijmegen. Het interview verscheen in de krant op de zaterdag voor Pinksteren: Peter Nissen is nog altijd vrijzinnig, maar is de vechtersmentaliteit kwijt (trouw.nl)

 
Peter Nissen met emeritaat: leren loslaten
Met ingang van 1 september 2021 ging Peter Nissen met (vervroegd) emeritaat als hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij bekleedde in ongeveer dertig jaar in Tilburg en Nijmegen zeven verschillende leeropdrachten: Cultuur in Brabant (Tilburg), Kerkgeschiedenis (Nijmegen), Geschiedenis van het christendom, Cultuurgeschiedenis van het christendom (Tilburg), Cultuurgeschiedenis van de religiositeit (Nijmegen), Spiritualiteitsstudies en Oecumenica. In een interview met Anne Nijtmans van het dagblad De Gelderlander vertelde hij over de achtergrond van zijn besluit: over het leren loslaten, over het afzien van competitie, over het zoeken van stilte en concentratie. Bij het interview maakte Paul Rapp mooie foto's. Voor de tekst van het interview: Coronatijd leidde tot grote besluiten bij theoloog Peter Nissen: ‘De ratrace aan de universiteit staat me tegen’ | De beste verhalen van dit weekend | gelderlander.nl.
 
Peter Nissen hoogleraar Oecumenica

Sinds 1 mei 2018 vervult Peter Nissen - intussen al ruim een kwart eeuw werkzaam aan de Nijmeegse universiteit - een nieuwe leeropdracht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen: Oecumenica. Op 6 december 2018 sprak hij, twintig jaar na zijn eerste Nijmeegse oratie (toen als hoogleraar Kerkgeschiedenis), in een gevulde aula zijn inaugurale rede uit: Zeventig jaar na Willem van de Pol: Een fenomenologische benadering van de oecumene

Peter Korver schreef een verslag voor het remonstrantse maandblad AdRem:  https://www.remonstranten.nl/adrem/jaargang-2019/januari-2019/inaugurele-rede-peter-nissen-tot-hoogleraar-oecumenica/.

 
Peter Nissen predikant in Oosterbeek
Met ingang van september 2015 is Peter Nissen gedurende anderhalve dag per week predikant van de remonstrantse gemeente van Oosterbeek. Hij combineert het predikantschap met zijn hoogleraarschap Spiritualiteitsstudies (0,7 fte) aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. De remonstrantse gemeente van Oosterbeek maakte zijn benoeming op de volgende wijze bekend: http://www.remonstranten.org/oosterbeek/?page=ga_de_site_binnen. Op de landelijke site van de remonstranten verscheen een kort interview met de nieuwe predikant, die door de benoeming een jongensdroom in vervulling zag gaan: https://www.remonstranten.nl/blog/remonstranten/jongensdroom-komt-uit/. De intrededienst vond plaats op zondag 13 september 2015. Zie daarover: https://oosterbeek.remonstranten.nl/blog/actueel/feestelijke-intrededienst-peter-nissen/
 
De toekomst van de studie van religie in Nederland
In maart 2014 stelde de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) een commissie in met de opdracht een verkenning uit te voeren naar de stand van zaken in de academische bestudering van religie in Nederland. Hoe staan de theologie en de religiewetenschappen er in Nederland voor? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in die vakken, wat zijn de kansen en wat zijn de bedreigingen? Wat moet er gebeuren om een soliede toekomst te verzekeren voor de wetenschappelijke bestudering van religie in Nederland? Welke vormen van samenwerking moeten daarvoor verbeterd of gecreëerd worden? De verkenningscommissie stond onder voorzitterschap van Ed Noort, emeritus hoogleraar Israëlitische letterkunde en geschiedenis van de Israëlitische godsdienst (in gewone mensentaal: Oude Testament) aan de Rijksuniversiteit Groningen en lid van de KNAW. Zij telde zes leden, van wie Peter Nissen er een was. Andere leden waren Ruard Ganzevoort (VU), Pierre van Hecke (KU Leuven), Birgit Meyer (UU) en Annelies Moors (UvA). De commissie werd ondersteund door religiewetenschapper Ernest van den Hemel en KNAW-beleidsmedewerker Jack Spaapen. Zij zijn ongeveer een jaar aan het werk geweest: met stukken bestuderen, gesprekken voeren met groepen wetenschappers en bestuurders en intensieve brainstormsessies. In mei 2015 verscheen het rapport met aanbevelingen voor de versterking, vernieuwing en verbreding van de wetenschappelijke studie van religie: Klaar om te wenden... De academische bestudering van religie in Nederland: een verkenning. Het volledige rapport is te vinden op de website van de KNAW: https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/toekomst-nederlandse-religiewetenschap-en-theologie-afhankelijk-van-herorientatie-en-krachtige-samenwerking. 
 
Comeniuslezing 2015

Op 21 maart 2015 sprak Peter Nissen in de Grote Kerk van Naarden de Comeniuslezing uit, een jaarlijkse lezing ter herdenking van de theoloog, filosoof en pedagoog Jan Amos Comenius (1592-1670). Peter Nissen wijdde zijn lezing aan het thema 'Het verlangen naar vrede en de redelijkheid van religie'. De tekst werd - in samenwerking met de Remonstrantse Broederschap - uitgegeven in een klein boekje en verscheen als essay met de titel 'Tussen wereldbrand en wereldvrede' ook in het meinummer van Volzin. Magazine voor religie en samenleving, in een special over 'religie en (v)rede' (http://www.volzin.nu/magazine/nu-in-volzin/item/420622-tussen-wereldbrand-en-wereldvrede).

 
Peter Nissen in Het Vermoeden
Op eerste Paasdag, zondag 20 april 2014, was Peter Nissen te gast in het IKON-programma Het Vermoeden. Annemiek Schrijver ging met hem in gesprek over zijn geloofsgeschiedenis en over Pasen. Op de site van het programma is de uitzending terug te zien: http://www.luxmagazine.nl/vermoedenUitzending.aspx?lIntEntityId=2294.
 
In het ambt bevestigd

Op zaterdag 11 januari 2014 heeft Peter Nissen in het Vrijzinnig Centrum Vrijburg te Amsterdam het proponentsexamen afgelegd voor de toelating tot het ambt van predikant in de Remonstrantse Broederschap. Het examen bestond uit een debat over drie vragen of stellingen die hem door de docenten van het Remonstrants Seminarium waren voorgelegd. Na afloop van het examen werd Peter Nissen door de aanwezige vertegenwoordigers van remonstrantse gemeenten, door predikanten en emeriti en door de curatoren van het Remonstrants Seminarium bij acclamatie tot het ambt toegelaten. In een indrukwekkende dienst, waarin prof.dr. Christa Anbeek, hoogleraar remonstrantse theologie aan de Vrije Universiteit, en dr. Tjaard Barnard, rector van het Remonstrants Seminarium aan diezelfde universiteit voorgingen, werd Peter Nissen door handoplegging in het ambt bevestigd. Vervolgens werd hij door alle aanwezige predikanten in hun kring welkom geheten. Greteke de Vries, voorzitter van het curatorium, sprak een indrukwekkende voorbede uit. En alle aanwezigen zongen, op het orgel begeleid door Erik Visser, samen de woorden van Huub Oosterhuis:

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,

die het gewaagd heeft onze hand te vragen;

die ons uit angst en doem heeft weggetild

en ons tot hier op handen heeft gedragen;

Hij die ons verlangen wekt, verlangen stilt,

vrees niet: Hij gaat met ons, een weg van dagen. 

 

 

 
Vaticaanwatcher wordt dominee

Trouw, zaterdag 9 november 2013, bijlage Letter & Geest   

Hij was een rk opinieleider. Nu wil Peter Nissen de kansel op. Als dominee. Hij verlaat de rk kerk om haar dogma's en om haar houding tegenover vrouwen en homo's. Zijn afscheid van de rk kerk doet pijn, 'want ik ben katholiek tot in mijn genen'.
Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 3