Wel katholiek, maar liever niet Rooms
Seksueel misbruik door geestelijken, kerkelijke censuur en de benoeming van conservatieve priesters en bisschoppen. Nederlandse Rooms-Katholieken hebben veel kritiek op Rome en de bisschoppen. De crisis van de Rooms-Katholieke kerk in Nederland in historisch perspectief. Radio Wereldomroep interviewde Peter Nissen. U kunt een samenvatting nalezen via de volgende link: http://www.rnw.nl/nederlands/article/wel-katholiek-maar-liever-niet-rooms