Geheime archieven bij kerkelijke wet voorgeschreven

In december 2010 was Peter Nissen herhaaldelijk in de media (krant, radio, televisie, internet) aanwezig om commentaar te geven op nieuwe berichten over seksueel misbruik door priesters en religieuzen in de rooms-katholieke kerk.

Er was op 9 december de tussenrapportage van de Commissie Deetman over de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik; de persconferentie werd door de NOS rechtstreeks uitgezonden, waarna Peter Nissen in de uitzending een eerste reactie gaf. Zie volgende link: http://nos.nl/video/203987-peter-nissen-over-persconferentie-commissiedeetman.html Ook in de New York Times en de International Herald Tribune gaf hij achtergrondinformatie: http://www.nytimes.com/2010/12/10/world/europe/10dutch.html

In Middelburg ging een civiele procedure van start van een slachtoffer van seksueel misbruik tegen het bisdom Breda. Ook dat werd door Peter in de media becommentarieerd. Vervolgens ontstond er grote beroering over onthullingen van de oud-archivaris en een oud-bisschop van 's-Hertogenbosch over de vernietiging van dossiers uit een geheim archief van het bisdom. Zie: http://digitaleeditie.nrc.nl/digitaleeditie/NH/2010/11/20101218___/1_07/article5.html 

In een opiniestuk in NRC Handelsblad van 20 december 2010 legde Peter Nissen uit dat elk bisdom volgens het kerkelijk recht verplicht is een geheim archief bij te houden, waarvan alleen de bisschop de sleutel heeft en waarin de zedendossiers bewaard moeten worden. Dat archief moet bovendien jaarlijks door de bisschop opgeschoond worden. Hoeveel informatie over seksueel misbruik in de kerk zal er dus al verloren zijn gegaan? Via de volgende link komt u bij de digitale versie van het opiniestuk terecht: http://digitaleeditie.nrc.nl/NH/2010/11/20101220___/1_09/article7.html. Zie ook: http://digitaleeditie.nrc.nl/NH/2010/11/20101220___/1_05/article5.html