In het ambt bevestigd

Op zaterdag 11 januari 2014 heeft Peter Nissen in het Vrijzinnig Centrum Vrijburg te Amsterdam het proponentsexamen afgelegd voor de toelating tot het ambt van predikant in de Remonstrantse Broederschap. Het examen bestond uit een debat over drie vragen of stellingen die hem door de docenten van het Remonstrants Seminarium waren voorgelegd. Na afloop van het examen werd Peter Nissen door de aanwezige vertegenwoordigers van remonstrantse gemeenten, door predikanten en emeriti en door de curatoren van het Remonstrants Seminarium bij acclamatie tot het ambt toegelaten. In een indrukwekkende dienst, waarin prof.dr. Christa Anbeek, hoogleraar remonstrantse theologie aan de Vrije Universiteit, en dr. Tjaard Barnard, rector van het Remonstrants Seminarium aan diezelfde universiteit voorgingen, werd Peter Nissen door handoplegging in het ambt bevestigd. Vervolgens werd hij door alle aanwezige predikanten in hun kring welkom geheten. Greteke de Vries, voorzitter van het curatorium, sprak een indrukwekkende voorbede uit. En alle aanwezigen zongen, op het orgel begeleid door Erik Visser, samen de woorden van Huub Oosterhuis:

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,

die het gewaagd heeft onze hand te vragen;

die ons uit angst en doem heeft weggetild

en ons tot hier op handen heeft gedragen;

Hij die ons verlangen wekt, verlangen stilt,

vrees niet: Hij gaat met ons, een weg van dagen.