Comeniuslezing 2015

Op 21 maart 2015 sprak Peter Nissen in de Grote Kerk van Naarden de Comeniuslezing uit, een jaarlijkse lezing ter herdenking van de theoloog, filosoof en pedagoog Jan Amos Comenius (1592-1670). Peter Nissen wijdde zijn lezing aan het thema 'Het verlangen naar vrede en de redelijkheid van religie'. De tekst werd - in samenwerking met de Remonstrantse Broederschap - uitgegeven in een klein boekje en verscheen als essay met de titel 'Tussen wereldbrand en wereldvrede' ook in het meinummer van Volzin. Magazine voor religie en samenleving, in een special over 'religie en (v)rede' (http://www.volzin.nu/magazine/nu-in-volzin/item/420622-tussen-wereldbrand-en-wereldvrede).