De toekomst van de studie van religie in Nederland
In maart 2014 stelde de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) een commissie in met de opdracht een verkenning uit te voeren naar de stand van zaken in de academische bestudering van religie in Nederland. Hoe staan de theologie en de religiewetenschappen er in Nederland voor? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in die vakken, wat zijn de kansen en wat zijn de bedreigingen? Wat moet er gebeuren om een soliede toekomst te verzekeren voor de wetenschappelijke bestudering van religie in Nederland? Welke vormen van samenwerking moeten daarvoor verbeterd of gecreëerd worden? De verkenningscommissie stond onder voorzitterschap van Ed Noort, emeritus hoogleraar Israëlitische letterkunde en geschiedenis van de Israëlitische godsdienst (in gewone mensentaal: Oude Testament) aan de Rijksuniversiteit Groningen en lid van de KNAW. Zij telde zes leden, van wie Peter Nissen er een was. Andere leden waren Ruard Ganzevoort (VU), Pierre van Hecke (KU Leuven), Birgit Meyer (UU) en Annelies Moors (UvA). De commissie werd ondersteund door religiewetenschapper Ernest van den Hemel en KNAW-beleidsmedewerker Jack Spaapen. Zij zijn ongeveer een jaar aan het werk geweest: met stukken bestuderen, gesprekken voeren met groepen wetenschappers en bestuurders en intensieve brainstormsessies. In mei 2015 verscheen het rapport met aanbevelingen voor de versterking, vernieuwing en verbreding van de wetenschappelijke studie van religie: Klaar om te wenden... De academische bestudering van religie in Nederland: een verkenning. Het volledige rapport is te vinden op de website van de KNAW: https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/toekomst-nederlandse-religiewetenschap-en-theologie-afhankelijk-van-herorientatie-en-krachtige-samenwerking.