Peter Nissen hoogleraar Oecumenica

Sinds 1 mei 2018 vervult Peter Nissen - intussen al ruim een kwart eeuw werkzaam aan de Nijmeegse universiteit - een nieuwe leeropdracht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen: Oecumenica. Op 6 december 2018 sprak hij, twintig jaar na zijn eerste Nijmeegse oratie (toen als hoogleraar Kerkgeschiedenis), in een gevulde aula zijn inaugurale rede uit: Zeventig jaar na Willem van de Pol: Een fenomenologische benadering van de oecumene

Peter Korver schreef een verslag voor het remonstrantse maandblad AdRem:  https://www.remonstranten.nl/adrem/jaargang-2019/januari-2019/inaugurele-rede-peter-nissen-tot-hoogleraar-oecumenica/.