Peter Nissen terug naar Nijmegen
Op 7 juli 2009 maakte de Radboud Universiteit Nijmegen het volgende bekend:

Prof. dr. P.J.A. (Peter) Nissen (1957) is met ingang van 1 september 2009 benoemd tot hoogleraar aan de Faculteit der Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij krijgt de persoonlijke leeropdracht ‘Cultuurgeschiedenis van de religiositeit, in het bijzonder vanaf de vroegmoderne tijd’.

Nissen zal zich in zijn nieuwe leeropdracht bezighouden met de geschiedenis van de verschillende vormen van religiebeleving in de westerse samenleving en met hun culturele expressies, zowel in de cultuur van alledag als in de kunsten. Daarbij richt hij zich niet alleen op de klassieke religies maar ook op de minder geïnstitutionaliseerde vormen van religiositeit en spiritualiteit.

Na een jaar hoogleraar Cultuurgeschiedenis van het christendom te zijn geweest aan de Universiteit van Tilburg, keert Nissen terug naar de Radboud Universiteit Nijmegen. Hier was hij tot 1 september 2008 hoogleraar Kerkgeschiedenis. Nissen heeft het afgelopen jaar ervaren dat er aan de Radboud Universiteit een bredere traditie en context van verschillende wetenschappelijke disciplines bestaat voor zijn wetenschappelijk werk dan aan de Universiteit van Tilburg. Voor zijn cultuurhistorische en religiehistorische belangstelling zijn in Nijmegen meer gesprekspartners aanwezig. Daardoor biedt Nijmegen hem meer mogelijkheden tot samenwerking in onderwijs en onderzoek.

Nissen hoopt in de toekomst de vruchtbare samenwerking tussen de religiewetenschappers in Tilburg en Nijmegen te kunnen bevorderen.