Peter Nissen in theologisch elftal Trouw
Sinds september 2009 maakt Peter Nissen deel uit van het zogenaamde Theologisch Elftal, dat - net als het Filosofisch Elftal - met enige regelmaat op de pagina 'Religie & Filosofie' van het dagblad Trouw vanuit de eigen wetenschappelijke achtergrond in tweetallen in discussie gaat over een actueel thema. Op woensdag 19 september speelde Peter zijn eerste wedstrijd in Trouw met de hersteld hervormde theoloog en predikant Wim van Vlastuin (Vrije Universiteit Amsterdam) over de vraag: bestaat 'de' christelijke traditie? De discussies zijn soms - maar niet altijd - terug te lezen op de website van Trouw: www.trouw.nl. Dat is bijvoorbeeld het geval met de aflevering van 25 november 2009, die ging over de vraag: heeft Europa charismatische leiders nodig of liever fletse bestuurders? Deze is te vinden via de volgende link: http://www.trouw.nl/religie-filosofie/nieuws/religie/article2923494.ece/Doe_mij_maar___fletse_leiders_.html