Komt allen tezamen. Een kerstessay

Op 19 december 2013 organiseerde het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit in de Mariënburgkapel in Nijmegen een avond over 'Kerstfeest in de Middeleeuwen'. Ensemble Trigon zong kerstliederen uit een onlangs uitgegeven, in Berlijn bewaard middeleeuws liederenhandschrift. Neerlandici Dieuwke van der Poel en Johan Oosterman vertelden over het liederenhandschrift en over middeleeuwse kerstliederen en de beleving van het kerstfeest die eruit spreekt. Peter Nissen sprak een essay uit over het verschil tussen het middeleeuwse kerstfeest en kerstfeest nu.

Lees meer...
 
(Van) kerk veranderen

Op 16 oktober 2013 sprak dr. Christa Anbeek haar oratie uit als hoogleraar Remonstrantse theologie aan het Remonstrants Seminarium, verbonden aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Aan de oratie ging een klein symposium vooraf over remonstrantse theologie, onder de titel 'Een luis in de pels'. Een van de inleiders was Peter Nissen, die sprak over het thema '(van) kerk veranderen'.

 

Lees meer...
 
Vensters op een andere wereld, die tegelijk de onze is

Op 2 november 2011 werd tijdens een symposium van CNV Onderwijs te Amersfoort de website 'Vensters op katholiek geloven' (www.venstersopkatholiekgeloven.nl) ten doop gehouden. Peter Nissen hield bij die gelegenheid een lezing over het belang van goed educatief materiaal over het katholieke erfgoed. Dat materiaal biedt volgens hem 'vensters op een andere wereld, die tegelijk de onze is'. 

Lees meer...
 
Orewoet. Over Hadewijch, Cobi van Hulst en de minne

Op 1 en 2 oktober 2011 waren in het kerkje van Persingen, bij Nijmegen, de doeken van kunstenares Cobi van Hulst te bewonderen die geïnspireerd zijn op versregels van de middeleeuwse mystica Hadewijch. Peter Nissen hield bij deze tentoonstelling op 2 oktober 2011 de volgende inleiding.

Lees meer...
 
Habemus papam

Op 14 oktober 2011 ging in het Nijmeegse filmtheater LUX de film Habemus papam van de Italiaanse cineast Nanni Moretti, met Michel Piccoli in de hoofdrol, voor Nederland in première. Peter Nissen sprak daarbij een inleiding uit en ging na afloop met Elianne Keulemans en de zaal in gesprek over de film.

Lees meer...
 
Een stroom van verhalen.Over seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk

Op 13 december 2011 organiseerde het Soeterbeeck Programma aan de Radboud Universiteit Nijmegen een symposium over seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk, voorafgaand aan een lezing van Thomas P. Doyle. De nadruk lag tijdens dit symposium op de hulp aan de slachtoffers.Tijdens het symposium besprak Peter Nissen enkele historische aspecten van het seksuele misbruik in de rooms-katholieke kerk en het belang van de slachtofferverhalen.

Lees meer...
 
VolZin-lezing 2011

Op 5 november 2011 sprak Peter Nissen in een volle Dominicuskerk te Amsterdam de jaarlijkse VolZin-lezing uit, georganiseerd door het opinieblad voor zinvol leven VolZin. Het thema van de lezing en van de hele VolZin-dag was: 'Religie: weg van het midden?'

Lees meer...
 
Om het zaad te zaaien voor een betere toekomst

Tijdens de Holocaust Memorial Day aan de Radboud Universiteit Nijmegen vertelde op 24 januari 2011 Auschwitz-overlevende Bertha Aleng-Duque haar indrukwekkende levensverhaal. Zij overleefde, na een tocht van Westerbork via Theresienstadt, Auschwitz, Freiberg en Mauthausen, als enige van het gezin Duque de Tweede Wereldoorlog. Voorafgaand aan haar gesprek met Ria van den Brandt hield Peter Nissen onder de titel 'Om het zaad te zaaien voor een betere toekomst' een inleiding over het belang van het herdenken van de Holocaust.

Lees meer...
 
Het Walhalla en de krant. Over de cultuur van de universiteit

Tijdens een seminar 'Oriëntatie op academisch leiderschap', aangeboden aan recent benoemde hoogleraren van de Radboud Universiteit Nijmegen in het Studiecentrum Soeterbeeck, sprak Peter Nissen op 5 november 2010 onderstaande column uit als inleiding op een gesprek over de cultuur van de universiteit.

Lees meer...
 
Onder professoren. Een oefening in nederigheid

Op 25 juni 2010 werd op de vijftiende verdieping van het Erasmusgebouw te Nijmegen een portrettengalerij geopend van oud-hoogleraren van de faculteiten Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Bij die gelegenheid hield Peter Nissen de volgende causerie.

Lees meer...
 
Cornelius Jansenius uit Hulst in de geschiedenis van het bisschopsambt

Op 6 november 2010 werd in de Basiliek van Hulst het feit herdacht dat vijfhonderd jaar geleden in die stad Cornelius Jansenius geboren werd, een zielzorger en bijbelwetenschapper, die de eerste bisschop van het bisdom Gent zou worden. Bij die gelegenheid sprak Peter Nissen tijdens een academische zitting een rede uit waarin hij Cornelius Jansenius plaatste in de geschiedenis van het bisschopsambt.

 

 

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 2