Lezingen 2010
Het Walhalla en de krant. Over de cultuur van de universiteit

Tijdens een seminar 'Oriëntatie op academisch leiderschap', aangeboden aan recent benoemde hoogleraren van de Radboud Universiteit Nijmegen in het Studiecentrum Soeterbeeck, sprak Peter Nissen op 5 november 2010 onderstaande column uit als inleiding op een gesprek over de cultuur van de universiteit.

Lees meer...
 
Onder professoren. Een oefening in nederigheid

Op 25 juni 2010 werd op de vijftiende verdieping van het Erasmusgebouw te Nijmegen een portrettengalerij geopend van oud-hoogleraren van de faculteiten Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Bij die gelegenheid hield Peter Nissen de volgende causerie.

Lees meer...
 
Cornelius Jansenius uit Hulst in de geschiedenis van het bisschopsambt

Op 6 november 2010 werd in de Basiliek van Hulst het feit herdacht dat vijfhonderd jaar geleden in die stad Cornelius Jansenius geboren werd, een zielzorger en bijbelwetenschapper, die de eerste bisschop van het bisdom Gent zou worden. Bij die gelegenheid sprak Peter Nissen tijdens een academische zitting een rede uit waarin hij Cornelius Jansenius plaatste in de geschiedenis van het bisschopsambt.

 

 

Lees meer...
 
Religie en het uitgestelde geluk

Bij gelegenheid van de start van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen - per 1 januari 2011 - organiseerden studenten van deze nieuwe en tegelijk oude faculteit aan de Radboud Universiteit Nijmegen op 16 december 2010 een symposium over geluk. Peter Nissen was een van de sprekers. Hij ging in op de relatie tussen religie(s) en geluk.

Lees meer...
 
Kunst en religie

Op zondag 7 februari 2010 opende Peter Nissen de Maand van de Inspiratie, een samenwerkingsproject van het Kapucijnenklooster te Velp (bij Grave) en de Stichting Kunst in het Kerkje, met een beschouwing over de vraag wat kunst en religie met elkaar te maken hebben. Wat is kunst en wat is religie, is kunst religie, of hoe zijn kunst en religie met elkaar verbonden?

Lees meer...