Gekend worden

Overweging Studentenkerk Nijmegen, 7 maart 2010, derde zondag van de veertigdagentijd

De afgelopen week, in de dagen rond de gemeenteraadsverkiezingen, moest ik weer herhaaldelijk aan ze denken, de heren Jacobse en Van Es van de Tegenpartij. Ze zouden misschien wel goed gescoord hebben als ze hadden meegedaan, met hun leuzen ‘Met z’n allen voor ons eigen’, ‘Laat ze zelf eens een keer bezuinigen’ of ‘Geen gezeik, iedereen rijk’ (ik weet het, je moet het eigenlijk op z’n plat Haags uitspreken, maar daar is mijn Limburgse tong niet toe in staat). Het waren typetjes van Kees van Kooten en Wim de Bie, die twee briljante thermometers van de koortsen die onze samenleving de afgelopen decennia heeft doorgemaakt. Toen ze samen nog het Simplisties Verbond vormden, hebben ze ook ooit een andere koorts bezongen, die van het zoeken naar jezelf, een koorts die nog steeds niet over is en misschien wel nooit overgaat, omdat hij beantwoordt aan een diepe menselijke behoefte: ‘Zoek jezelf broeders, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf’, zo zongen ze. ‘Weet je nog wanneer dat was, toen je nog geen ander was, niet in harnas achter glas, maar je eigenlijke zelf’.

Ons eigenlijke zelf: wie of wat is dat? We zijn er koortsachtig naar op zoek, naar het zelf. Onderzoekers van nieuwe vormen van religiositeit en spiritualiteit spreken over de sacralisering van het zelf. Je kunt cursussen volgen, soms van drie dagen, soms van een half jaar, die je beloven dat je aan het slot je eigenlijke zelf zult vinden, of je echte zelf, of je werkelijke zelf of je diepste zelf. De superlatieven stapelen zich op, op de markt van het zelfzoeken.

Lees meer...
 
Ruimte voor de Geest - een kerkelijk verhuisbericht

In mei 2010 is Peter Nissen 'vriend' geworden van de (landelijke) Remonstrantse Broederschap en van de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen. In de navolgende tekst wordt verwoord wat hem tot deze stap heeft gebracht. 

Lees meer...
 
Wat we doen, doet ertoe

Studentenkerk Nijmegen, 13 december 2009, derde zondag van de advent 

 

‘Wij zijn niet slechts gevangenen van het lot. Wat we doen, doet ertoe. We kunnen de geschiedenis buigen in de richting van rechtvaardigheid.’ Deze woorden klonken drie dagen geleden uit de mond van president Barack Obama in Oslo, toen hij daar de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nam, een onderscheiding waarvan hij trouwens zelf meteen toegaf dat hij hem te vroeg kreeg, omdat hij nog maar aan het begin van zijn loopbaan op het wereldtoneel staat. ‘Wat we doen, doet ertoe.’

Lees meer...
 
Het wonder van de onbaatzuchtigheid

Overweging in de agapèviering van de Effataparochie op zondag 8 november 2009 (jaar B, tweeëndertigste zondag door het jaar, tevens Willibrordzondag 

(gelezen: 1 Koningen 17,10-16 en Marcus 12, 38-44) 

Vertrouwen is een kwetsbaar iets. Je hebt mensen van goed vertrouwen, maar er bestaat ook de zonde van vermetel vertrouwen. Je kunt bouwen op vertrouwen, maar vertrouwen kan ook beschaamd worden. Er zijn mensen die vertrouwen inboezemen, vertrouwen kun je genieten. Vertrouwen wekt vertrouwen, zo zegt het spreekwoord. Maar kennelijk is vertrouwen ook zo broos, zo kwetsbaar en zo zeldzaam dat onze samenleving aparte vertrouwensartsen nodig heeft en dat scholen en bedrijven een vertrouwenspersoon aanwijzen. Kennelijk kun je dus niet iedereen vertrouwen.

Lees meer...
 
Als het goede maar gedaan wordt

Overweging in de agapèviering van de Effataparochie op zondag 27 september 2009 (jaar B, zesentwintigste zondag door het jaar)

(gelezen Numeri 11,25-29 en Marcus 9,38-43+45+47-48)  

Merken zijn heel belangrijk in onze samenleving. Wie niet het juiste merkje op zijn rugzak, zijn schooltas, zijn sportschoenen of zijn T-shirt heeft staan, ligt eruit op school. En wie niet in het juiste merk auto rijdt, is een loser (om nog maar te zwijgen over mensen die helemaal geen auto rijden…).

Lees meer...
 
Opgericht om te getuigen van het visioen

Jaar B, veertiende zondag door het jaar (5 juli 2009, Effataparochie Nijmegen)
 

(gelezen: Ezechiël 2,2-5 en Marcus 6,1-6)

De afgelopen week zijn weer heel wat diploma’s van middelbare en hogere schoolopleidingen uitgereikt. Misschien behoort een van uw kinderen of kleinkinderen wel tot de gelukkigen: proficiat dan. Scholieren en studenten hebben zich weer aangemeld voor nieuwe vervolgstudies en sommigen zijn nog bezig hun keuze te maken. Misschien zijn ze de afgelopen maanden wel naar een banenmarkt of een studiemarkt geweest.

Lees meer...
 
'Het is al begonnen, merkt u het niet?'
Overweging op 21 december 2008, 4e zondag van de advent, jaar B, Effataparochie Nijmegen
Bij 2 Sam. 7,1-5.8b-11.16; Lc. 1, 26-38) (zoek op in Willibrordbijbel)

Kent u ook wel eens van die momenten waarop u denkt: och, fair trade, Max Havelaar, twintig jaar jaar Solidaridad, wat haalt het allemaal uit? De wereld wordt er niet beter van. Laat ik maar voor mezelf opkomen, dan heb ik al genoeg te doen. Hebt u ook wel eens van die momenten waarop het cynisme toeslaat?
Soms krijg je zelfs de indruk dat mensen in onze tijd door cynisme worden verlamd. Een avondje televisie kijken kan die indruk versterken. In praatprogramma’s over de toestand in de wereld lijkt het cynisme vaak de boventoon te voeren. Voor grootse idealen lijkt geen plaats, want ‘het wordt toch niets’.

 

Lees meer...
 
'Goddelijk en koninklijk'
Overweging op 23 november 2008, Jaar A, Hoogfeest van Christus Koning, Effataparochie Nijmegen

Koningen en koningshuizen spreken tot de verbeelding. We zagen het anderhalve week geleden weer, toen het boek van professor Cees Fasseur over de eerste twintig jaar huwelijk van koningin Juliana en prins Bernhard verscheen. De koninklijke huwelijksperikelen haalden de voorpagina’s van alle kranten en de praatprogramma’s op de televisie, en binnen enkele dagen was de eerste druk van het boek uitverkocht. Royalty fascineert.

Dat was ook al zo toen ruim driekwart eeuw geleden, in 1925, paus Pius XI, bij gelegenheid van de zestienhonderdste verjaardag van het Concilie van Nicea, de laatste zondag van het liturgische jaar uitriep tot het hoogfeest van Christus Koning van het Heelal. Bij dat feest horen afbeeldingen van een regerende, heersende Christus op een troon, met een kroon op zijn hoofd en een scepter in zijn hand. Een koningschap dat lijkt op dat van aardse koningen, maar dan in een oneindig vergrotende trap, want Hij was per slot van rekening koning van alles, van het universum, van het gehele al, het heelal.

Lees meer...
 
'Gewoon eten - maar dan anders'
Overweging op 28 september 2008, tweede zondag in de cyclus 'Wat vieren wij?', Effataparochie Nijmegen

Inleiding op de eerste lezing
Als wij samenkomen om liturgie te vieren, beste vrienden en vriendinnen, dan verwijlen wij bij de Eeuwige, zo maakte Hans Siemerink ons in de viering van vorige week duidelijk. Wij verwijlen bij de Eeuwige, ongeacht in welk soort van liturgieviering dan ook; wij houden ons op voor Zijn aangezicht, om daar zo ongeveer alles uit te spreken wat ons bezighoudt: onze hoop en ons verlangen, onze pijn en onze angst, onze eenzaamheid en verlatenheid, onze vreugde en ons vertrouwen.

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 Volgende > Einde >>

Pagina 2 van 3