Van vrouwen en mannen
Overweging van Peter Nissen tijdens de Effataviering van 13 november 2005
bij Spreuken 31,10-13.19-20.30-31; Matt. 25,14-30 (zoek op in Willibrordbijbel)

Wij zijn geschonken aan onszelf om ons te schenken aan elkaar. Zo zou je de twee Schriftlezingen die het leesrooster van de katholieke liturgie ons vandaag aanreikt, kort kunnen samenvatten. Die lezingen zijn maar al te bekend, en misschien zijn we ze juist daardoor niet helemaal goed gaan verstaan. Dat geldt vooral voor de eerste lezing, uit het slot van het boek Spreuken. Ze is overbekend en wordt vaak gebruikt als lezing bij de uitvaart van iemand die als een ‘sterke vrouw’ is ervaren. Want zo staat de lezing ook bekend, als het ‘Loflied op de sterke vrouw’.
Lees meer...
 
Mensen zijn Gods tempel
Overweging op 15 maart 2009, Effataparochie Nijmegen
Jaar B, derde zondag van de veertigdagentijd
Bij Exodus 20,1-17; Johannes 2,13-25) (zoek op in Willibrordbijbel)

Jezus van Nazareth, zal best een lieve man geweest zijn, een aardige kerel om mee om te gaan. Maar in de evangelielezing van vandaag verschijnt hij toch wel als een driftkikker, een opgewonden standje. Jezus de vredestichter, de weerloze mensenzoon, maakt van touwen een zweep en slaat daarmee de geldwisselaars en handelaars de tempel uit, en hij gooit de tafels van de geldwisselaars om. Hij begint ook te schreeuwen, deze zachtmoedige mens. En een beetje arrogant is hij ook nog: ‘niemand hoefde hem over de mens iets te leren, hij wist zelf wel wat men aan een mens had’, zo zegt de evangelist Johannes.

Lees meer...
 
Waar God gebeurt
Overweging tijdens de oecumenische viering Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Nijmegen, 22 februari 2009
Bij Jesaja 43,18-25, Marcus 2,1-1

‘Zoiets hebben we nog nooit gezien.’ Het zou de spreuk van een prins carnaval kunnen zijn. Maar dat is het niet. Het zijn de laatste woorden van de evangelielezing van vandaag, en die blijven als het ware nagalmen in onze oren, in elk geval in die van mij. Ze verwoorden voor mijn gevoel wat het hart van het christelijk geloof, ja wat het hart van geloven zonder meer is: ‘zoiets hebben we nog nooit gezien’. Geloven gaat niet over wat we allemaal al weten en kennen en bezitten, geloven gaat niet over zekerheden en wetmatigheden. Nee, geloven gaat over wat we nog nooit hebben gezien.

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 2 van 2